Klauzule informacyjne


Biuro Organizacyjne - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:46:47
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca osoby przyjmowanej w ramach przyjęć klientów.pdf
04‑02‑2021 10:04:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca przekazywania informacji publicznej.pdf
04‑02‑2021 10:04:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca milczącego załatwienia sprawy.pdf
04‑02‑2021 10:04:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca udzielenia odpowiedzi na przesłane przez klientów pytania.pdf
04‑02‑2021 10:04:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca złożenia skargi lub wniosku.pdf
04‑02‑2021 10:04:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca złożenia petycji.pdf
04‑02‑2021 10:04:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca przekazania sprawy właściwemu organowi.pdf
04‑02‑2021 10:04:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca działań lobbingowych.pdf
04‑02‑2021 10:04:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Podatków - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:40:21
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca postępowania podatkowego.pdf
04‑02‑2021 10:30:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca czynności sprawdzających i kontrolnych.pdf
04‑02‑2021 10:30:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca powiadomienia o należnościach pieniężnych.pdf
03‑02‑2021 14:45:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wniosku w sprawie ulgi należności osoby fizycznej.pdf
03‑02‑2021 14:45:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
245KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca upomnień i tytułów wykonawczych w związku z zaległościami podatkowymi.pdf
03‑02‑2021 14:45:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
256KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania zaświadczenia podatkowego.pdf
03‑02‑2021 14:45:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca opłaty targowej.pdf
04‑02‑2021 10:30:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca potwierdzenia umowy dzierżawy.pdf
04‑02‑2021 10:30:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zwrotu opłaty skarbowej.pdf
03‑02‑2021 14:45:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zwrotu podatko akcyzowego.pdf
04‑02‑2021 10:30:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:25:59
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca spraw załatwianych w USC.pdf
20‑01‑2021 12:25:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
369KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca dowodów osobistych.pdf
20‑01‑2021 12:39:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji ludności.pdf
20‑01‑2021 12:39:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach powszechnych.pdf
04‑02‑2021 11:14:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca udzielenia informacji o danych osobowych osób zameldowanych na terenie gminy.pdf
04‑02‑2021 11:14:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca kwalifikacji wojskowej.pdf
04‑02‑2021 11:14:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
04‑02‑2021 11:14:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wymeldowania, zameldowania na pobyt stały lub czasowy.pdf
04‑02‑2021 11:14:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zaświadczenia z ewidencji ludności.pdf
04‑02‑2021 11:14:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Ochrony Środowiska - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:25:03
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.pdf
04‑02‑2021 14:28:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód do miejskiego systemu kanalizacj.pdf
04‑02‑2021 14:28:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie.pdf
04‑02‑2021 14:28:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca dotycząca spraw związanych z oddziaływaniem przedsięwzięć na środowisko.pdf
04‑02‑2021 14:28:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.pdf
04‑02‑2021 14:28:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu.pdf
04‑02‑2021 14:28:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:23:11
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca sprzedaży nieruchomości.pdf
24‑08‑2020 14:24:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca ustanowienia służebności gruntowej.pdf
24‑08‑2020 14:24:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zawarcia umowy dzierżawy/najmu.pdf
12‑10‑2020 13:20:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zawarcia umowy użyczenia.pdf
24‑08‑2020 14:24:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca regulacji stanu prawnego nieruchomości.pdf
24‑08‑2020 14:24:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.pdf
24‑08‑2020 14:24:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.pdf
24‑08‑2020 14:24:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Gospodarki Komunalnej - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:22:22
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf
24‑08‑2020 14:22:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
24‑08‑2020 14:22:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
239KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.pdf
24‑08‑2020 14:22:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zezwolenia na budowę, przebudowę zjazdu z drogi wewnętrznej.pdf
24‑08‑2020 14:22:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zezwolenia na korzystanie z przysztanków komunikacyjnych.pdf
24‑08‑2020 14:22:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Edukacji - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:19:59
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca spełnienia obowiązku nauki przez dzieci.pdf
24‑08‑2020 14:20:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych - wyprawka szkolna.pdf
24‑08‑2020 14:20:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca osób korzystających z organizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.pdf
24‑08‑2020 14:20:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca nauczycieli składających wniosek o awans zawodowy.pdf
24‑08‑2020 14:20:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.pdf
24‑08‑2020 14:20:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.pdf
24‑08‑2020 14:20:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Dialogu, Promocji i Kultury - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:17:22
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury.pdf
24‑08‑2020 14:19:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca Budżetu Obywatelskiego.pdf
24‑08‑2020 14:17:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca imprez masowych.pdf
24‑08‑2020 14:17:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca udzielenia patronatu honorowego Prezydenta Miasta.pdf
24‑08‑2020 14:17:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dzidzinie kultury.pdf
24‑08‑2020 14:17:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca konsultacji społecznych.pdf
03‑02‑2021 11:38:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
256KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Architektury - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:16:25
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotyczaca nadania numeru porządkowego nieruchomości.pdf
24‑08‑2020 14:17:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
230KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca podziału nieruchomości.pdf
24‑08‑2020 14:17:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
230KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wnoszenia opłaty planistycznej.pdf
24‑08‑2020 14:17:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania wyrysu lub wypisu z planu zagospodarowania lub studium uwarunkowań.pdf
24‑08‑2020 14:17:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
230KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania zaświadczenia o aktualnym adresie lub nadaniu numeru nieruchomości.pdf
24‑08‑2020 14:17:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
230KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania zaświadczenia o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego z MPZP.pdf
24‑08‑2020 14:17:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
230KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Straż Miejska i Biuro Zarządzania Kryzysowego

24‑08‑2020 14:13:19
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zadań realizowanych przez Straż Miejską w Wodzisławiu Śląskim.pdf
04‑02‑2021 08:41:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
259KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca organizacji transportu do punktów szczepień dla osób uprawnionych.pdf
03‑02‑2021 14:34:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.pdf
04‑02‑2021 08:52:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Borowski
email: iod@wodzislaw-slaski.pl tel.:32 459 05 72
, w dniu:  24‑05‑2018 14:56:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Magdalena Rokowska-Szyroki
email: k.szyroki@wodzislaw-slaski.pl tel.:324590540 fax: zgamza
, w dniu:  24‑05‑2018 14:56:22
Data ostatniej aktualizacji:
03‑03‑2021 14:05:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie