Monitoring terenu miasta


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez monitoring wizyjny na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

Klauzula informacyjna (art. 13 RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator danych

Komendant Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim

Dane kontaktowe administratora

Adres pocztowy: ul. Rzeczna 24, 44-300 Wodzisław Śląski

Adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Numer telefonu: +48 32 453 04 95

Inspektor ochrony danych

Adres pocztowy: ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

Adres e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl

Numer telefonu: +48 32 459 05 72

Cel przetwarzania

dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu w celu przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej

Podstawa prawna przetwarzania

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • art. 9a ustawy o samorządzie gminnym

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom w szczególności pracownikom Straży Miejskiej, Policji, firmy ochroniarskiej, podmiotom realizującym zadania związane z obsługą techniczną monitoringu jak również podmiotom upoważnionym do uzyskania danych osobowych z monitoringu na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura).

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych

Podanie danych i konsekwencja ich nie podania Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach do jakich zostały zebrane przez okres 14 dni. Po upływie 14 dni materiał jest automatycznie nadpisywany. Zarejestrowany materiał wideo może zostać zabezpieczony i udostępniony na wniosek upoważnionych służb i instytucji (tj. Policja, Straż Miejska, Prokuratura, Sądy) w ramach prowadzonych postępowań. W trakcie 14 dni od daty rejestracji istnieje możliwość złożenia pisemnego wniosku (podmioty publiczne i prywatne) o zabezpieczenie (zablokowanie) zarejestrowanego materiału wideo przed nadpisaniem, na okres do 3 miesięcy od daty rejestracji. Wniosek należy złożyć pisemnie w Straży Miejskiej ul. Rzeczna 24, 44-300 Wodzisłąw Śląski. Wniosek powinien zawierać m.in.: lokalizację kamery, okres w którym wystąpiło zdarzenie, powód złożenia wniosku.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  • Prawo dostępu do danych
  • Prawo do sprostowanie danych
  • Prawo do bycia zapomnianym
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie dotyczy

Link do mapy z lokalizacją kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego:

 
 
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Borowski
email: iod@wodzislaw-slaski.pl tel.:32 459 05 72
, w dniu:  20‑01‑2021 14:20:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Borowski
email: iod@wodzislaw-slaski.pl tel.:32 459 05 72
, w dniu:  20‑01‑2021 14:20:32
Data ostatniej aktualizacji:
07‑04‑2021 13:53:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie