Klauzule informacyjne


Biuro Organizacyjne - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:46:47
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca udzielenia informacji publicznej.pdf
06‑04‑2021 10:49:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.pdf
06‑04‑2021 10:49:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca milczącego załatwienia sprawy.pdf
06‑04‑2021 10:49:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
416KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca udzielenia odpowiedzi na przesłane przez klientów pytania.pdf
06‑04‑2021 10:49:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca złożenia petycji.pdf
06‑04‑2021 10:49:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca przekazania sprawy organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.pdf
06‑04‑2021 10:49:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca realizacji i rozpatrzenia skarg i wniosków.pdf
06‑04‑2021 10:49:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Podatków - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:40:21
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca czynności sprawdzających i kontroli podatkowej.pdf
06‑04‑2021 12:23:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca opłaty targowej.pdf
06‑04‑2021 12:23:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia postępowań podatkowych.pdf
06‑04‑2021 12:23:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy.pdf
06‑04‑2021 12:23:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca powiadomienia o należnościach pieniężnych.pdf
06‑04‑2021 12:23:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca ulg podatkowych.pdf
06‑04‑2021 12:23:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych w związku z wystąpieniem zaległości podatkowych.pdf
06‑04‑2021 12:23:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
235KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania zaświadczenia podatkowego.pdf
06‑04‑2021 12:23:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty i określeniu zwrotu opłaty skarbowej.pdf
06‑04‑2021 12:23:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
417KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf
06‑04‑2021 12:23:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:25:59
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca spraw załatwianych w USC.pdf
20‑01‑2021 12:25:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
369KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula dotycząca zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
10‑03‑2021 06:52:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
237KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca dowodów osobistych.pdf
10‑03‑2021 06:52:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
398KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji ludności.pdf
10‑03‑2021 06:52:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
401KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach powszechnych.pdf
10‑03‑2021 06:52:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
235KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca udzielenia informacji o danych osobowych osób zameldowanych na terenie gminy.pdf
10‑03‑2021 06:52:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wymeldowania, zameldowania na pobyt stały lub czasowy.pdf
10‑03‑2021 06:52:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zaświadczenia z ewidencji ludności.pdf
10‑03‑2021 06:52:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
235KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca kwalifikacji wojskowej.pdf
10‑03‑2021 07:08:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
237KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Ochrony Środowiska - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:25:03
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca udzielenia dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.pdf
07‑04‑2021 08:50:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu.pdf
06‑04‑2021 14:04:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.pdf
06‑04‑2021 14:04:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca dotycząca spraw związanych z oddziaływaniem przedsięwzięć na środowisko.pdf
06‑04‑2021 14:04:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie.pdf
06‑04‑2021 14:04:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.pdf
06‑04‑2021 14:04:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wpisu do ewidencji działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
07‑04‑2021 12:30:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca udzielenia dotacji w programie Czyste powietrze.pdf
26‑04‑2021 07:46:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zgłoszenia użytkowania przydomowej oczyszczalni.pdf
26‑04‑2021 07:46:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:23:11
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca sprzedaży lokali.pdf
16‑03‑2021 10:16:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
392KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca sprzedaży nieruchomości.pdf
16‑03‑2021 10:16:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
458KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca ustalenia innego terminy zapłaty za użytkowanie wieczyste.pdf
07‑04‑2021 07:35:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.pdf
07‑04‑2021 07:35:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca regulacji stanu prawnego nieruchomości.pdf
07‑04‑2021 07:35:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca ustalenia służebności gruntowej.pdf
07‑04‑2021 07:35:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zawarcia umowy dzierżawy, najmu nieruchomości lub lokalu.pdf
07‑04‑2021 07:35:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zawarcia umowy użyczenia nieruchomości lub lokalu.pdf
07‑04‑2021 07:35:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Gospodarki Komunalnej - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:22:22
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf
07‑04‑2021 08:09:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania zezwolenia na budowę, przebudowę zjazdu z drogi wewnętrznej.pdf
07‑04‑2021 08:09:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.pdf
07‑04‑2021 08:09:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania zezwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych.pdf
07‑04‑2021 08:09:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu.pdf
07‑04‑2021 12:32:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Edukacji - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:19:59
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dla korzystających z dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.pdf
12‑03‑2021 10:23:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dot. spełniania obowiązku nauki przez dzieci zamieszkujące na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.pdf
12‑03‑2021 09:11:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dla osób korzystających z organizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.pdf
12‑03‑2021 09:11:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.pdf
12‑03‑2021 09:11:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
12‑03‑2021 09:11:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.pdf
12‑03‑2021 10:23:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wskazania wolnych miejsc w przedszkolach rodzicom dzieci nieprzyjętych do przedszkola po rekrutacji.pdf
09‑04‑2021 07:52:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Dialogu, Promocji i Kultury - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:17:22
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
07‑04‑2021 09:23:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania zezwolenia na organizację imprezy masowej.pdf
07‑04‑2021 09:23:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca udzielenia patronatu honorowego Prezydenta Miasta.pdf
09‑04‑2021 07:42:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wniosków do realizacji w wamach budżetu obywatelskiego.pdf
09‑04‑2021 07:42:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca przyznania nagrody Prezydenta Miasta, stypendiów w zakresie działalności kulturalnej.pdf
13‑04‑2021 14:34:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
240KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Architektury - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:16:25
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca nadania numeru porządkowego nieruchomości.pdf
07‑04‑2021 09:52:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca realizacji roszczeń oraz wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf
07‑04‑2021 09:52:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania decyzji o podziale nieruchomości.pdf
07‑04‑2021 09:52:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania wyrysu lub wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań.pdf
07‑04‑2021 09:52:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania zaświadczenia o aktualnym adresie lub nadaniu numeru nieruchomości.pdf
07‑04‑2021 09:52:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania zaświadczenia o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.pdf
07‑04‑2021 09:52:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Straż Miejska i Biuro Zarządzania Kryzysowego

24‑08‑2020 14:13:19
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.pdf
11‑03‑2021 08:54:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
238KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zadań realizowanych przez Straż Miejską w Wodzisławiu Śląskim.pdf
11‑03‑2021 08:54:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
239KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca organizacji transportu do punktów szczepień dla osób uprawnionych.pdf
11‑03‑2021 11:24:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
409KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Borowski
email: iod@wodzislaw-slaski.pl tel.:32 459 05 72
, w dniu:  24‑05‑2018 14:56:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Magdalena Rokowska-Szyroki
email: k.szyroki@wodzislaw-slaski.pl tel.:324590540 fax: zgamza
, w dniu:  24‑05‑2018 14:56:22
Data ostatniej aktualizacji:
03‑03‑2021 14:05:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive