Podstawowe informacje


Co warto wiedzieć?

Szanowna Mieszkanko, Drogi Mieszkańcu,

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, aby realizować zadania dla mieszkańców gromadzi, wykorzystuje i archiwizuje wiele danych osobowych. Zapewne są wśród nich również informacje dotyczące Twojej osoby. Staramy się nigdy nie pobierać od Ciebie zbyt wielu informacji ograniczając się do tych niezbędnych. Naszym zadaniem jest również dbanie o to, aby Twoje dane były wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego nam je przekazałeś. Ze szczególną starannością  dbamy o to, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby zaangażowane w rozwiązywanie Twojej sprawy. Informacji dotyczących Twojej osoby nie przekazujemy też innym osobom i podmiotom, gdy nie uprawniają nas do tego wyraźnie przepisy prawa. Korzystamy również z najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, aby szybko i bezpiecznie rozwiązywać zadania i  wychodzić naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Możemy zapewnić Cię, że staramy się dochować najwyższej staranności, aby Twoje dane pozostawały u nas bezpieczne i poufne. Ich ochrona jest priorytetowym zadaniem wszystkich pracowników Urzędu Miasta.

 

O czym musimy Cię poinformować?

Przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują nas do przekazania Tobie kilku ważnych informacji w chwili, gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe niezbędne do załatwienia sprawy. Ten obowiązek może pojawić się również w przypadku, gdy pozyskujemy Twoje dane od innych osób, bądź z innych źródeł.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w konkretnych sprawach zamieściliśmy w Biuletynie poniżej, gdzie znajdziesz klauzule informacyjne zawierające wszystkie niezbędne informacje, które powinniśmy Ci przekazać. Prosimy, zapoznaj się z nimi.  Znajdują się one również w Biurze Obsługi Klienta. W przypadku niespełnienia tego obowiązku przy złożeniu podania/wniosku otrzymasz klauzulę informacyjną przy pierwszej czynności w sprawie.

 

Monitoring – jak dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Aby zadbać o Twoje bezpieczeństwo, ochronę mienia, jak również w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam przekazujesz wykorzystujemy w naszej pracy rozwiązania zapewniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jednym z nich jest system monitoringu wizyjnego, który możemy podzielić na dwa obszary. Pierwszy zabezpiecza przede wszystkim wnętrza budynków urzędu, ale i teren wokół nich. Wszystkie pomieszczenia objęte tym systemem oznaczyliśmy znakiem.

Drugi – to miejski system monitoringu. Ten system obserwuje sporą część miasta, główne ciągi komunikacyjne, i służy przede wszystkim wykrywaniu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Jest stale rozbudowywany dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

 

Twoje prawa

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają wiele praw osobom, których dane są przetwarzane – w naszym wypadku – przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz jego pracowników.

Do tych praw należą:

 • Prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;

 • Prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • Prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;

 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie wszystkie Twoje żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Twoich danych. Ale nie martw się – dane zabezpieczamy ze szczególną starannością, abyśmy nigdy nie musieli tłumaczyć się z naruszenia ich bezpieczeństwa.

 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji danej sprawy oraz do celów archiwalnych. Czas ich przetwarzania jest różny, bo zależy, jaką sprawę załatwiasz i jaka obowiązuje procedura. Do tego okresu włączamy okres przechowywania określonych akt wynikający z  przepisów prawa.

 

Czy decyzje dotyczące Twojej osoby będą podejmowane w sposób zautomatyzowany?

Przekazane dane w większości przypadków nie będą podlegały zautomatyzowanemu  procesowi podejmowania decyzji, a także profilowaniu. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, zostaniesz o tym poinformowany.

 

Ważne kontakty

Jeśli z jakichś powodów uznasz, że coś niedobrego dzieje się z Twoimi danymi, albo po prostu Twoja ciekawość nie będzie zaspokojona – możesz zasięgnąć pomocy.

 • Administrator danych – Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 32 459 04 00, e-mail: prezydent@wodzislaw-slaski.pl

 • Inspektor Ochrony Danych – z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem najłatwiej skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem iod@wodzislaw-slaski.pl, telefonicznie pod numerem 32 459 05 72 lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta, ul. Bogumińska 4B pok. 207

 • Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa,ul. Stawki 2

 

Przepisy prawa

 

Informacja wytworzona przez:
Bartosz Borowski
email: iod@wodzislaw-slaski.pl tel.:32 459 05 72
, w dniu:  20‑01‑2021 13:16:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Borowski
email: iod@wodzislaw-slaski.pl tel.:32 459 05 72
, w dniu:  20‑01‑2021 13:16:26
Data ostatniej aktualizacji:
21‑01‑2021 07:08:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive