Elektroniczny Kontakt z Urzędem (ESP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U.2018 poz. 180) Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP.

Adres skrytki na platformie ePUAP: /umwodzislaw/SkrytkaESP

Korzystanie z usług urzędu w postaci elektronicznej należy zacząć od założenia skrzynki kontaktowej w systemie ePUAP. Umożliwia ona korespondencję z urzędem, sprawdzanie i załatwienie sprawy.

Wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych niezbędnych do otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru.

Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej muszą być:

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy tj. podpisem kwalifikowanym (wydanym przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne), profilem zaufanym (możliwym do wygenerowania przez system ePUAP),

  2. opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie adres do korespondencji),

  3. wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, koni trajańskich oraz innego szkodliwego oprogramowania.

Urzędowe poświadczenie odbioru.

Po złożeniu dokumentu elektronicznego (np.poprzez e-puap) zostanie wydane automatycznie Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Poświadczenie takie będzie zawierać m.in.:

  1. pełną nazwę Urzędu,

  2. datę i godzinę doręczenia dokumentu elektronicznego,

  3. datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Doręczanie dokumentów elektronicznych na nośnikach danych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest elementem składowym systemu ePUAP, który  zapewnia otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru na skrzynkę (konto w systemie ePUAP) nadawcy.

Wymagania i akceptowane formaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 180).

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej, to 5 MB.

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Magdalena Chorab , w dniu:  10‑04‑2012 12:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik
email: akmiecik@finn.pl tel.:42 235 20 70
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2022 14:57:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive