Jedłownik Szyb


UCHWAŁA NR XXIII/231/04

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

Z DNIA 26 SIERPNIA 2004 ROKU

w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego - Jedłownik Szyb.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwalić Statut Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego - Jedłownik Osiedle stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXI/254/2000 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego - Jedłownik Osiedle oraz § 2 uchwały Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996r. w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych - dzielnic.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Daria Brzoza
email: d.brzoza@wodzislaw-slaski.pl
, w dniu:  14‑02‑2013 15:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Eugenia Michałek , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2021 07:15:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive