Język migowy


 

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1824).

Na podstawie art. 9 ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - przy załatwianiu spraw w tutejszym Urzędzie - mogą korzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, tj.:

  • poczty elektronicznej - e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

  • faksu - nr (32) 72 18 703,

  • strony internetowej spełniającej standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych (informację o usługach miasta udostępnia się na platformie ePUAP oraz w BIP.)

Osoba, która przy załatwianiu sprawy w Urzędzie Miasta chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN - zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie można przesłać faksem na nr (32) 72 18 703 lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, Urząd Miasta zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego możliwego terminu do jego realizacji, zawiadamiając o tym osobę zainteresowaną.

Informacja wytworzona przez:
Barbara Dudzic , w dniu:  07‑05‑2012 14:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Eugenia Michałek , w dniu:  07‑05‑2012 14:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑02‑2022 11:16:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie