Referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
149KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o pracy obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Wodzisławia Śląskiego
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
154KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia w związku z referendum gminnym w sprawie likwidacji Straży Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

INFORMACJA

PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 13 maja 2013 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępniania w związku z referendum gminnym w sprawie likwidacji Straży Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

zarządzonym na dzień 2 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami)

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępniania w związku z referendum gminnym w sprawie likwidacji Straży Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miasta w Wodzisławiu Śląski, ul. Bogumińska 4B, Wydział Spraw Obywatelskich, Biuro Obsługi Klienta - I piętro w terminie od 13 maja 2013 r. do 27 maja 2013 r. w godzinach urzędowania na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942).

Udostępnianie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Formularz wniosku o udostępnienie spisu wyborców można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego z zakładki Referenda→Referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej Wodzisławia Śląskiegooraz w Biurze Obsługi Klienta Wydziału Spraw Obywatelskich.


Prezydent Miasta
Wodzisławia Śląskiego

/-/ Mieczysław Kieca

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacja Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Wodzisławiu Śląskim o składzie Komisji oraz siedzibie, trybie i czasie pracy
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
430KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Wodzisławiu Śląskim
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
341KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
79KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Barbara Dudzic , w dniu:  26‑04‑2013 08:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Eugenia Michałek , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2019 07:57:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive