Ochrona danych osobowych


Co warto wiedzieć?

W związku z realizacją zadań samorządu terytorialnego i obsługą mieszkańców miasta oraz klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, gromadzimy, przetwarzamy, archiwizujemy i brakujemy (usuwamy) dużą ilość danych osobowych. Podają nam Państwo swoje dane osobowe, podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta. Pracownicy Urzędu Miasta pozyskują od Państwa tylko te informacje, które są niezbędne do zrealizowania danego wniosku czy wydania decyzji administracyjnej.

Naszym zadaniem jest dbanie, o to, aby Państwa dane były wykorzystywane wyłącznie w celu dla którego nam je przekazano, dlatego przetwarzamy Państwa dane tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, na podstawie zawartej z Państwem umowy bądź w oparciu o zgodę, której nam Państwo udzieliliście.

Ze szczególną starannością dbamy o to, aby dostęp do Państwa danych miały wyłącznie osoby zaangażowane w rozwiązywanie Państwa sprawy, a informacji dotyczących Państwa osoby nie przekazujemy innym osobom i podmiotom, gdy nie uprawniają nas do tego wyraźnie, stosowne przepisy prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań żeby chronić Państwa dane, a ich ochrona jest priorytetowym zadaniem wszystkich pracowników Urzędu Miasta.

O czym musimy Cię poinformować?

Przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują nas do przekazania Tobie kilku ważnych informacji w chwili, gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe niezbędne do załatwienia sprawy. Ten obowiązek może pojawić się również w przypadku, gdy pozyskujemy Twoje dane od innych osób, bądź z innych źródeł.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w konkretnych sprawach zamieściliśmy w Biuletynie w zakładce Obowiązek informacyjny, gdzie znajdziesz klauzule informacyjne zawierające wszystkie niezbędne informacje, które powinniśmy Ci przekazać. Prosimy, zapoznaj się z nimi. Znajdują się one również w Biurze Obsługi Klienta. W przypadku niespełnienia tego obowiązku przy złożeniu podania/wniosku otrzymasz klauzulę informacyjną przy pierwszej czynności w sprawie.

Twoje prawa

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają wiele praw osobom, których dane są przetwarzane – w naszym wypadku – przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz jego pracowników.

Do tych praw należą:

 • Prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;

 • Prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • Prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;

 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ważne kontakty

Jeśli z jakichś powodów uznasz, że coś niedobrego dzieje się z Twoimi danymi, albo po prostu Twoja ciekawość nie będzie zaspokojona – możesz zasięgnąć informacji i uzyskać niezbędną pomoc.

 • Administrator danych – Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 32 459 04 00, e-mail: prezydent@wodzislaw-slaski.pl

 • Inspektor Ochrony Danych – z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem najłatwiej skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem iod@wodzislaw-slaski.pl, telefonicznie pod numerem 32 459 05 72 lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta, ul. Bogumińska 4B pok. 207

 • Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa,ul. Stawki 2

Przepisy prawa

 

Informacja wytworzona przez:
Bartosz Borowski , w dniu:  20‑01‑2021 13:56:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Borowski
email: iod@wodzislaw-slaski.pl tel.:32 459 05 72
, w dniu:  20‑01‑2021 13:56:23
Data ostatniej aktualizacji:
08‑04‑2021 10:21:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive